Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (2023)

Bank of America-terugboekingen Veelgestelde vragen: Fraudebewaking met TC40 en SAFE Veelgestelde vragen: Wat is een terugboeking? Hoe voorkom ik ze? Veelgestelde vragen: Visa Merchant Purchase Inquiry (VMPI) TIPS: Hoe u terugkerende terugboekingen kunt voorkomen Veelgestelde vragen: Terugboekingswaarschuwingen - Gegarandeerde preventie

Inhoudsopgave

  1. Wat is een Bank of America-terugboeking?
  2. Wat zijn de terugvorderingskosten van de Bank of America?
  3. Wat is het terugboekingsbeleid van de Bank of America?
  4. Wat zijn de tijdslimieten voor terugvorderingen door Bank of America?
  5. Wat is het terugboekingsproces van de Bank of America?
  6. Waarom het loont om terugboekingen van Bank of America te bestrijden
  7. Is een terugboeking een terugbetaling?
  8. Wat gebeurt er als u een terugboeking kwijtraakt?
  9. Zijn terugboekingen legaal?

Omgaan met terugboekingen kan ingewikkeld zijn. Elk kaartnetwerk heeft zijn eigen regels, zijn eigen proces en zijn eigen terminologie. Bovendien worden de meeste stadia van het terugboekingsproces niet afgehandeld door het kaartnetwerk, maar door de uitgevende bank van de klant, en elke uitgevende bank heeft andere methoden, prioriteiten en voorkeuren.

Een van de grootste uitgevende banken in de Verenigde Staten is Bank of America, die verantwoordelijk is voor meer dan 58 miljoen creditcardrekeningen. Elke handelaar die te maken heeft met terugboekingen, zal van tijd tot tijd te maken krijgen met Bank of America, wat het waardevol maakt om precies te weten hoe de bank omgaat met geschillen.

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (8)Als u leert hoe u het platform van Bank of America kunt gebruiken om een ​​terugboeking aan te vechten, hebben we eenstap-voor-stap begeleidingdie je door het hele proces loodst. Als u op zoek bent naar informatie over hoe Bank of America terugboekingen in het algemeen afhandelt, zoals vergoedingen, deadlines en hoe u moet reageren op door de bank ingediende terugboekingen, dan is dat precies wat we in dit artikel willen bespreken.

Een instelling ter grootte van Bank of America kan een intimiderende tegenstander zijn, maar uiteindelijk zijn jullie allebei onderworpen aan de regels die worden opgelegd door Visa en Mastercard, en zelfs grote banken hebben er alle belang bij om de regels te volgen en het juiste te doen.

Wat is een Bank of America-terugboeking?

Een Bank of America-terugboeking is wat er gebeurt wanneer iemand een afschrijving op zijn bankpas of creditcard betwist. Als de bank van mening is dat het geschil gegrond is, wordt een terugboeking ingediend.

Wanneer dat gebeurt, wordt het geld van de rekening van de handelaar afgeschreven, samen met extra terugboekingskosten. De kaarthouder ontvangt een tijdelijk tegoed voor het bedrag van de transactie, dat permanent wordt als de terugboeking in zijn voordeel wordt opgelost.

In de meeste gevallen moeten klanten contact opnemen met de handelaar om te proberen eventuele problemen rechtstreeks met hen op te lossen voordat ze een afschrijving betwisten, en Bank of America zegt hetzelfde op hun website. De enige situatie waarin een kaarthouder een afschrijving onmiddellijk moet betwisten, is wanneer hij zeker weet dat de afschrijving het gevolg is van fraude.

Als de kaart van een klant is gestolen, of als iemand ongeoorloofde toegang heeft verkregen tot zijn kaart- of accountgegevens, heeft die klant het recht om eventuele kosten die voortvloeien uit die fraude te betwisten.

Sommige terugvorderingen kunnen worden ingediend omdat de klant het gekochte product of de dienst niet heeft ontvangen, een beschadigd artikel heeft ontvangen of per ongeluk twee keer in rekening is gebracht voor een enkele aankoop. Deze problemen kunnen bijna altijd sneller en gemakkelijker worden opgelost door rechtstreeks contact op te nemen met de handelaar, maar als de handelaar niet meewerkt, kan de klant de afschrijving betwisten.

Helaas betwisten sommige kaarthouders afschrijvingen om redenen die niet legitiem zijn, bijvoorbeeld omdat ze een slechte klantenservice hebben ervaren of omdat ze een afschrijving die ze hebben geautoriseerd niet herkennen op hun rekeningafschrift. Sommigen betwisten een aanklacht simpelweg omdat ze denken dat ze met fraude weg kunnen komen.

Wat zijn de terugvorderingskosten van de Bank of America?

Terugboekingskosten bij Bank of America variëren van $ 25 tot $ 50 voor elke betwiste afschrijving. Het specifieke bedrag dat een handelaar in rekening wordt gebracht, is meestal te vinden in zijn handelaarsovereenkomst en kan variëren afhankelijk van de branche, het type bedrijf en de risicobeoordeling.

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (9)Zoals elke financiële instelling, zal Bank of America beginnen met het beoordelen van vergoedingen zodra het betrokken raakt bij een terugboeking. Als wervende bank eist Bank of America van haar handelaren dat ze een bedrag betalenterugboekingskosten zodra het proces is gestart.

Acquiringbanken brengen deze kosten in rekening om overheadkosten te dekken en om handelaren aan te moedigen terugbetalingen te doen aan klanten die legitieme problemen hebben.

Als een handelaar een chargeback-zaak helemaal tot arbitrage brengt, worden extra arbitragekosten aan de verliezende partij in rekening gebracht zodra het kaartnetwerk het bewijsmateriaal heeft beoordeeld en een definitieve beslissing over de zaak heeft genomen. Deze vergoedingen kunnen oplopen tot $ 500 en worden betaald aan het kaartnetwerk. Tegen de beslissing van het kaartnetwerk kan geen beroep worden aangetekend.

Wat is het terugboekingsbeleid van de Bank of America?

Bank of America instrueert klanten om contact op te nemen met de handelaar om te proberen het probleem in der minne op te lossen alvorens een transactie te betwisten. Als de klant het probleem niet kan oplossen, krijgt hij 60 dagen vanaf de datum van de relevante verklaring om een ​​geschil te openen.

Bank of America staat klanten toeeen aanklacht betwistenonline, met behulp van de mobiele app, via de telefoon of per post. Wanneer een geschil wordt geopend, schrijft Bank of America een tijdelijk krediet uit op de rekening van de klant voor het bedrag van de betwiste transactie. Voor creditcards worden het saldo en de minimale betaling dienovereenkomstig aangepast.

Als de klant het geschil wint, wordt dit tijdelijke krediet permanent. Als de handelaar wint, wordt het tegoed verwijderd. Er worden geen kosten of rente in rekening gebracht aan een klant die een geschil verliest.

Bank of America behoudt zich het recht voor om oudere afschrijvingen te betwisten, maar ze garanderen hun klanten geen onmiddellijk krediet voor betwiste transacties na de normale deadline.

Wat zijn de tijdslimieten voor terugvorderingen door Bank of America?

Bank of America geeft haar klanten 60 dagen de tijd om een ​​transactie te betwisten. De tijdslimieten voor verkopers om te reageren op terugboekingen worden bepaald door de kaartnetwerken: 30 dagen voor Visa en 45 dagen voor Mastercard.

Winkeliers die dat niet doentijdig reageren op een geschilkan een toeslag in rekening worden gebracht. Houd er echter rekening mee dat verkopers die een bepaalde terugboeking niet willen aanvechten, eenvoudig kunnen reageren door deze te accepteren. Hoewel veel terugboekingen kunnen zijngevochten en teruggedraaid, degenen die het resultaat zijn van echte fraude kunnen dat niet zijn.

Wat is het terugboekingsproces van de Bank of America?

Wanneer er een terugboeking plaatsvindt, stuurt Bank of America een terugboekingsmelding naar de acquirer van de handelaar, die deze melding doorstuurt naar de handelaar. Als de handelaar ervoor kiest om de terugboeking aan te vechten, beoordeelt Bank of America het bewijs en maakt het ongedaan of handhaaft het.

Na ontvangst van het bewijs van de handelaar moet Bank of America binnen 30 dagen een beslissing nemen voor Visa-terugboekingen, of 45 dagen voor Mastercard-terugboekingen. Wat de klant betreft, zegt Bank of America dat het tot twee factureringscycli kan duren, niet langer dan 90 dagen, om te beslissen over een terugvorderingszaak.

Transacties in het terugboekingsproces worden door Bank of America niet als achterstallig beschouwd terwijl de terugboeking aan de gang is. Het bedrag kan echter worden meegeteld voor de kredietlimiet van de klant.

Waarom het loont om terugboekingen van Bank of America te bestrijden

Het belangrijkste dat u moet weten over het bestrijden van terugvorderingen, is dat u niet alleen vecht voor het bedrag in dollars van de betwiste aanklacht. U vecht voor een gezonde terugboekingsratio, voor de goede reputatie van uw bedrijf en voor alle extra vergoedingen en toeslagen die ervoor zorgen dat elke terugboeking maar liefst tweemaal het oorspronkelijke transactiebedrag kost.

Jouwbeste wapens tegen elke terugboekingzijn overtuigend bewijs waaruit blijkt dat u volgens de regels hebt gehandeld, en een verklaring die beknopt uw ​​redenen uiteenzet om de terugboeking aan te vechten.

Uiteindelijk gaat het bij terugboekingen niet alleen om specifieke klantsituaties en individuele geschillen. Ze gaan over uw algehele zakelijke praktijken en of ze al dan niet onbedoeld wrijving, verwarring en conflicten veroorzaken die ertoe leiden dat klanten terugvorderingen tegen u indienen.

Veel terugboekingen komen tot stand vanwege een slecht retour- en omruilbeleid, misleidende reclame- en marketinginspanningen, problemen met de productkwaliteit, ondermaatse klantenservice en andere aspecten van uw bedrijf die kunnen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. Wanneer u een terugboekingsanalyse uitvoert en de hoofdoorzaken van uw terugboekingen bestudeert, kunt u tot in de kleinste details zien wat u verkeerd doet en hoe u het beter kunt doen.

FAQ

Is een terugboeking een terugbetaling?

Een terugboeking is geen terugbetaling. Het is een terugboeking van de transactie door de bank vanwege fraude of een fout van de handelaar.

Wat gebeurt er als u een terugboeking kwijtraakt?

Als een handelaar een terugvorderingszaak verliest, verliest hij niet alleen het product of de dienst en het transactiebedrag, maar verliest hij ook geld in de vorm van vergoedingen en verspilde overhead (marketing, verkoop, enz.).

Zijn terugboekingen legaal?

Terugboekingen zijn legaal in geval van fraude of fouten van de handelaar. Ze zijn niet voor situaties zoals ontevredenheid van klanten.

Bedankt voor het volgen van deChargeback-goeroesbloggen. Onderwerpsuggesties, vragen of adviesverzoeken kunt u gerust indienen bij:win@chargebackgurus.com

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (10)

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (16)

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (17)

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (18)

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (19)

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (20)

Vergelijkbare berichten

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (21)

Administratiekosten betwisten

Hoe om te gaan met terugboekingen van Bank of America in 2023 (22)

Wells Fargo-terugvorderingen

FAQs

How long does it take to hear back from Bank of America? ›

Once the selected applicants have interviewed, you will be notified by email or phone as to whether or not you were selected to move forward to the next step in the process. Depending on the role and the number of applicants being considered this could take two-four weeks.

How hard is it to get a job at Bank of America? ›

On Glassdoor, interviewees rate the Bank of America interview process as 2.8 out of 5 in difficulty. Around 67% of candidates report a positive interview experience, while 12% report a negative one.

How long does Bank of America take to process application? ›

Your application will be processed in 1 to 2 business days. We'll send you either an email or letter letting you know if you are approved for your account. You will receive your account documents via U.S. Mail within 7-10 business days.

Should I withdraw my money from the Bank 2023? ›

Despite the recent uncertainty, experts don't recommend withdrawing cash from your account. Keeping your money in financial institutions rather than in your home is safer, especially when the amount is insured. “It's not a time to pull your money out of the bank,” Silver said.

Are Bank of America interviews hard? ›

Bank of America Interviews FAQs

Glassdoor users rated their interview experience at Bank of America as 67.8% positive with a difficulty rating score of 2.72 out of 5 (where 5 is the highest level of difficulty).

How many interviews does Bank of America do? ›

Interview Process of Bank of America

There are four rounds of the joining process of Bank of America. You must first pass the online test before proceeding to the telephonic interview, technical round, and HR interview.

What is the highest paying job at Bank of America? ›

Finance Vice President

Does Bank of America pay employees well? ›

The average Bank of America salary ranges from approximately $35,000 per year for Operation Specialist to $153,261 per year for Summer Associate. Average Bank of America hourly pay ranges from approximately $13.96 per hour for Bank Clerk to $62.97 per hour for Full Stack Developer.

How do I ace a Bank of America interview? ›

But it is an interview, not a lecture. You shouldn't speak about the history of the bank or something similar. You should simply focus on relevant things that will clearly show that that you have some knowledge of their bank, and didn't apply just because you need a job, or couldn't find anything better.

Is Bank of America easy to get approved for? ›

You will need an excellent credit score (740 and above) to be approved for the best Bank of America credit cards. However, Bank of America offers cards for consumers whose scores are as low as 300.

What is the dress code for Bank of America employees? ›

Yes, Bank of America has a dress code. Employees are expected to dress in business or business casual attire. No jeans, sneakers, open-toe shoes, shorts, or T-shirts are allowed.

What does application in progress mean Bank of America? ›

Once candidates have applied for a job, applications have a status of received, in progress, offer, hired or closed. If the status is marked “in progress,” this means the application is still being considered and is in one of several stages of the human resources (HR) review process.

How many banks have failed in 2023? ›

There are 3 bank failures in 2023. See detailed descriptions below. Please select the buttons below for other years' information. JPMorgan Chase Bank, National Association, to assume all of the deposits and substantially all of the assets of First Republic Bank.

How much money can I deposit in the bank without being reported 2023? ›

Depositing a big amount of cash that is $10,000 or more means your bank or credit union will report it to the federal government. The $10,000 threshold was created as part of the Bank Secrecy Act, passed by Congress in 1970, and adjusted with the Patriot Act in 2002.

Which bank failed recently? ›

About the FDIC:
Bank NameBankCityCityClosing DateClosing
Silicon Valley BankSanta ClaraMarch 10, 2023
Almena State BankAlmenaOctober 23, 2020
First City Bank of FloridaFort Walton BeachOctober 16, 2020
The First State BankBarboursvilleApril 3, 2020
56 more rows
May 1, 2023

How long does it take to hear back after a Bank interview? ›

As a rule of thumb, you're advised to wait 10 to 14 days before following up. It's not uncommon to wait for a few weeks before hearing back from your interviewer. Calling too often can make you look needy and high maintenance.

Is Bank of America instant approval? ›

Keep in mind that not all Bank of America credit card applications will result in instant approval. That can be true whether you're applying for the card through the mail, online, or even occasionally on the phone. It can take up to 10 days before you hear whether you were accepted or not.

How long does Bank of America take to investigate? ›

Typically bank fraud investigations take up to 45 days.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Frankie Dare

Last Updated: 10/22/2023

Views: 6571

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Frankie Dare

Birthday: 2000-01-27

Address: Suite 313 45115 Caridad Freeway, Port Barabaraville, MS 66713

Phone: +3769542039359

Job: Sales Manager

Hobby: Baton twirling, Stand-up comedy, Leather crafting, Rugby, tabletop games, Jigsaw puzzles, Air sports

Introduction: My name is Frankie Dare, I am a funny, beautiful, proud, fair, pleasant, cheerful, enthusiastic person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.